ładowanie strony...

Demo

Aby uruchomić wersję demonstracyjną programu pobierz i zainstaluj plik setup.exe. Po instalacji zostanie utworzony skrót na Pulpicie oraz  grupa w Menu Start – Zintegrowany System Zarządzania EDEN.

Proszę zapoznać się z plikiem Wstęp w celu zaznajomienia się z obsługą programu.

W razie problemów z uruchomieniem prosimy o kontakt.

Zintegrowany System Zarządzania

Doświadczenia 27 lat współpracy z wieloma firmami stworzyły zarys programu klasy ERP, którego realizacją jest system obsługujący wiele dziedzin działalności firmy.

Funkcjonalnie wyróżnić można: moduł księgowości, finansów, kadr, płac, środków trwałych, magazynów, narzędziowni, sprzętu i transportu, itd.

Współdzielenie danych, przypisanie uprawnień do modułów i funkcji, filtrowanie na makietach i raportach,  eksport w formacie xls, doc i pdf, dostosowanie funkcjonalności do potrzeb użytkownika – to cechy, które pozwalają optymalnie wykorzystywać system.

Obsługujemy Jednolity Plik Kontrolny (JPK), e-Deklaracje, drukarki i kasy fiskalne, skanery kodów kreskowych i QR.

Kontakt

 

Infokrak  S. C.

ul. Grzegórzecka 104/2

31-559 Kraków

NIP: 678 10 04 124

REGON: 350212774

 

 12 414 31 67
  501 33 00 63

 

 ik@infokrak.com.pl
 biuro@infokrak.com.pl

O systemie

 • Każdy użytkownik posiada indywidualny login i hasło,
 • Do każdego modułu lub wybranych makiet i funkcji można ustanowić uprawnienia do edycji, podglądu lub
  blokady
 • Informacja o kolejnych modyfikacjach rekordu zapisywana jest w Historii zmian,
 • Program można obsługiwać zdalnie poprzez sieć internet,
 • Rok obrotowy można zdefiniować niekoniecznie jako 12-miesięczny,
 • Wprowadzanie danych jest możliwe dla kilku aktywnych miesięcy, – pozostałe okresy są traktowane jako
  archiwalne,
 • Wprowadzanie danych z wykorzystaniem list wyboru, datowników,
 • Powielanie danych z poprzedniego rekordu,
 • Filtrowanie danych z wykorzystaniem wyrażeń regularnych,
 • Możliwość ukrywania kolumn,
 • Stosowanie wzorników księgowań, schematów dekretacji, noty księgowe,
 • Indywidualne adaptacja rozliczeń kosztów,
 • Indywidualne przygotowanie kalkulacji zleceń, raportów finansowych,
 • Powielanie faktur z poprzednich okresów,
 • Stosowanie zasady fifo w magazynie,
 • Rozliczenia walutowe zapłat w kasie i w banku wg zasady fifo,
 • Rozliczenie różnic kursowych wg zasady fifo,
 • Kolorowanie wybranych rekordów pozwala na lepszy odbiór danych,
 • Dostęp do folderów dyskowych z poziomu rekordów programu,
 • Dane można eksportować do plików o formatach xls, doc, pdf.
 • Zaimplementowana jest obsługa drukarek i kas fiskalnych, czytników kodów kreskowych i QR, skanerów,
 • Wysyłanie maili z załącznikami,
 • Odczytywanie danych o kontrahencie z bazy GUS,
 • Program jest wielowalutowy, odczytywanie kursów walut ze strony NBP,
 • Import i eksport do systemów bankowych,
 • Eksport danych do programu Płatnik,
 • Import L4 z E-ZLA,
 • Obsługa e-deklaracji łącznie z pobraniem UPO,
 • Obsługa plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny),
 • Zebranie wielu funkcji kontrolnych systemu w punkcie Diagnostyka,
 • Indywidualny import danych z innych systemów.

W przygotowaniu:

 • Zarządzanie oddziałami

  Dla firm, które mają niezależne oddziały udostępniamy mechanizm, dzięki któremu pomimo pracy na wspólnej bazie danych, na wspólnym planie kont korzystają z rejestrów z dokumentami oraz raportów w pryzmacie własnego oddziału. Tylko osoby uprawnione mają wgląd we wszystkie dokumenty firmy i w raporty obejmujące całą firme.


Wykonane:

 • Diagnostyka

  Wzmacniamy tzw. Diagnostykę, której zadaniem jest wskazywanie wykonania niezbędnych weryfikacji kontrolnych dokumentów systemu mającyh wpływ np. na poprawne wykonanie deklaracji podatkowych.

 • JPK_VAT

  Od stycznia 2017 w większości firm występuje obowiązek obsługi JPK_VAT. W firmach tych wprowadzamy stosowne deklaracje do wykoannia w/w JPK.

 • Jednolity Plik Kontrolny

  Od lipca 2016 roku duże przedsiębiorstwa zobowiązane są do przekazywania danych z systemów księgowych organom kontrolnym w formie elektronicznej w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

  Obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK :

  • generowania danych do JPK
  • sprawdzania danych z JPK za pomocą plików Excel
  • podpisywanie plików JPK podpisem elektronicznym przed ich wysyłką do Ministerstwa Finansów
  • pobierania dokumentu UPO
 • Automatyczne tworzenie deklaracji VAT

  Automatyczne tworzenie deklaracji np. VAT-7, VAT-27, VAT-UE – deklaracja VAT oparta jest na powiązania kolumn deklaracji z kontami planu kont. Deklaracja VAT jest bazą dla utworzenia rejestrów VAT, deklaracji VAT i JPK-VAT, automatyczna obsługa wybranych e-deklaracji.

 • Automatyczne rozksięgowanie faktur zakupu VAT

  Dla firm, które mają obowiązek stosowania prewspółczynnika VAT wprowadzamy mechanizm automatycznego rozksięgowania faktur zakupu VAT naliczonego w części jako do odliczenia, a w części nie do odliczenia.

 • Dostęp do danych GUS

  Udostępniamy możliwość korzystania z bazy GUS w celu wprowadzania lub weryfikacji nazwy i adresu kontrahentów.

Pobierz wersję demonstracyjną

Dane logowania do wersji demo

 • Login: demo
 • Hasło: demo123

 • Login: demo1
 • Hasło: demo123